Ilievski  and Partners O nama Pravne oblasti Tim Klijenti Kontakt Korisni linkovi
Advokatska kancelarija

Advokatski tim

Advokat Ilija Ilievski

      Pouzdana i odgovorna osoba. Timski radnik sa odličnom saradnjom sa drugim zaposlenima, kako podređenim, tako i nadređenim, su moja osnovna karakteristika. Dobar u rešavanju problema koji iznenada nastupe.

Advokat Ljubiša Valjarević

      Čovek od poverenja i stručnjak iz oblasti krivičnog i privrednog prava i omogući ce Vam da ostvarite svoja prava i zaštitite svoje interese na adekvatan način.

Advokat Kosta Danilović

      Veliko iskustvo u radu u tužilaštvu i bankarstvu, sigurnost i znanje su osobine koje su najveća preporuka za zastupanje pravnih interesa u svim sferama domaćeg i međunarodnog prava.

Pripravnik Aleksandra Tasic

©2012 Ilievski and Partners